ÖZEL ERYAMAN HASTANESİ BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ VE KAN TRANSFÜZYON LABORATUVARLARI

Deneyimli uzman ve enerjik laboratuvar teknikerleriyle, her zaman güvenilir ve doğru sonuç verme ilkesiyle çalışan laboratuvarımız , konusunda deneyimli ve geniş tecrübesi bulunan Prof. Dr. M. Kemal ERBİL tarafından kurulmuştur.

Bilimsel ve pratik uygulamaları günümüz teknolojisi ile birleştirerek 6 bölümden oluşturduğumuz laboratuvarımıza ,katlardan veya polikliniklerden gelen çeşitli örnekler otomatik kan taşıma sistemi ile (pnömatik tüp),ayırma bölümüne gelmekte, ön işleme tabi tutularak laboratuvar içi bölümlere dağıtılmaktadır. Bölümlerdeki tüm cihazlar hastane bilgisayar ağına bağlı olup, buradan çıkan sonuçlar öncelikle uzman doktorlarımız tarafından değerlendirilmekte ve kontrolü yapıldıktan sonra sonuçlar verilmektedir. Laboratuvarımız hafta sonları da dahil olmak üzere 24 saat hizmet vermektedir.

KLİNİK LABORATUVARLAR

HEMATOLOJİ LABORATUVARI

Bu bölümde kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarının birçok rutin ve spesifik testleri tam otomatik cihazlarda barkod sistemi ile çalışılmaktadır. Çalışılan tüm testlere her gün 2 seviyeli günlük veya haftalık iç kalite kontrol serumları verilerek cihazlar kalibre edilmekte, sonuçların uygunluğuna karar verildikten sonra hasta analizlerine başlanmaktadır. Ayrıca laboratuvarımızda tüm ünitelerimiz dış kalite kontrol programına üye olup buradan gelen, değerleri bilinmeyen serumlar çalışılarak, sonuçlar yurt dışına gönderilmekte ve test sonuçlarımızın doğruluğu yurt dışı kalite kontrol merkezi tarafından kontrol edilmektedir.

HEMATOLOJİ LABORATUVARI

Bu bölümde tam kan sayımları 22 parametreli tam otomatik kan sayım sistemeleri ile yapılmakta ve periferik yayma preparatları uzmalarımız tarafından değerlendirilmektedir. Koagülasyon ve sedimentasyon testleri otomatize çalışılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Bu ünitemizde her çeşit kültür çalışılmakta ve izole edilen mikroorganizmalar otomatik sistemlerle tanımlanıp hassasiyet testleri uluslar arası kriterlere göre raporlanmaktadır. Parazitoloji testlerinin en kısa zamanda ve doğru bir şekilde sonuçlanması için spesifik tanı kitleri kullanılmaktadır.

SEROLOJİ LABORATUVARI

Bu ünitemizde tüm otomatik cihazlarla vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO,CRP,RF,İmmunglobulinler,komplemanlar v.s) analizlerine yönelik testlerle birlikte sarılık (hepatit),gebelik infeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu)ve AIDS (Anti-HIV) testleride çalışılmaktadır.

HORMON VE TÜMÖR MARKIR LABORATUVARI

Bu laboratuvarımızda otomatik sistemlerle günlük olarak troid bezi, paratroid bezi, böbrek üstü bezi, fertilite hormonları ile bazı vitaminler (vitamin B12, Folik asit) yeni doğan tarama testleri ikili, üçlü ve dörtlü taramalar) çalışılmaktadır. Ayrıca bu ünitemizde meme, over, gastrointestinal sistem kolon, akciğer, karaciğer, pankreas, mide gibi organlarla ilgili tümör markırlar çalışılmaktadır.

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ

Kan merkezi ünitemiz kan grubu tayini, kan uyuşmazlığı coombs testleri (direk coombs, indirek coombs)ve cross match işlemi çalışılmakta ve acil kan ihtiyaçları anlaşmalı Kızılay kan merkezinden karşılanmaktadır.