Nöroloji beyin, omurilik ve kaslara ait hastalıkları inceleyen, tanı ve tedavisini yürüten tıp bilim dalıdır.

Nöroloji Bölümü, nörolojik tedavilerin etkin bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla hem genel olarak nörolojik hastalıkların hem de özel olarak bu kliniğe bağlı alt disiplinleri ilgilendiren sorunların çözümlenebilmesini hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda hastanemiz gelişen teknolojilerden yararlanarak hasta memnuniyeti odaklı bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır.