Hastanemiz Kardiyoloji Bölümünde kalp ve damar sağlığı için modern tıbbın sağladığı imkanları kullanarak tanı ve tedavi hizmetleri vermekteyiz. Kardiyoloji bölümünde kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli muayene, inceleme ve laboratuvar tetkikleri yapılabilmektedir. Her gün verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra EKG, renkli doppler ekokardiyografi, efor testi (treadmill stress testi), ritim holter ve tansiyon holter yöntemleriyle teşhise yönelik incelemeler uygulanabilmektedir. Ayrıca acil servisimize başvuran hastalarımız gereğinde kardiyolog tarafından tedavi sürecine alınmakta ve kalp krizi, kalp yetmezliği gibi acil tedavisi gereken durumlarda hastaların ilk tedavisi yapıldıktan sonra tedavi kardiyoloji yoğun bakım ünitemizde veya kardiyoloji servisimizde sürdürülmektedir.

Renkli Doppler Ekokardiyografi:
Kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği, romatizmal kalp hastalıkları doğuştan olan kalp hastalıkları tanısında kullanılan bir tetkiktir. Ses dalgaları kullanılarak yapıldığından gebelikte dahi güvenle kullanılabilmektedir.

Kardiyovasküler stress test (Efor testi):
Kalp damarlarının tıkanıklığının tanısınında kullanılan en temel testtir. Hem yeni bir koroner damar tıkanıklığı tanısı koymak hem de koroner damara yerleştirilen stentin tıkanıp tıkanmadığı konusunda bize bilgi vermektedir.

Ambulatuar kan basıncı ölçümü (Tansiyon holter):
Tansiyon yüksekliği ve düşüklüğü tanısında kullanılan bir tetkiktir. Hastanın bir gün boyunca kan basıncında meydana gelen değişikliklerin takibinde kullanılmaktadır. Tansiyon hastalığına yeni tanı konulması veya kullanılan ilacın etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılır.

24 saat EKG Holter:
Nabız yüksekliği, nabız düşüklüğü, bayılma gibi şikayetlerde alta yatan ritim bozukluğunun tanısında kullanılan bir tetkiktir. Bir gün boyunca hastanın kalp atımlarının kaydedilmesi esasına dayanır. Çarpıntı veya ritm problemi ile başvuran hastalarda tanı koymak için kullanılan en temel testtir.

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenidir. Türkiyede her 2 kişiden 1i kalp ve damar hastalıkları yüzünden hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ve dünyada yapılan birçok çalışmaya göre kalp krizi riskini artıran faktörler şu şekilde sıralanabilir:

Yaş:
Erkeklerde 45 yaşın üstü, kadınlarda 55 yaşın üstü veya erken menopoz

Cinsiyet:
Erkeklerde daha sık

Aile öyküsü:
Birinci derecede (anne, baba, kardeş) erkek akrabalarda 55 yaşından, birinci derecede kadın akrabalarda 60 yaşından önce kalp damar hastalığı, kalp krizi (infarktüs) veya ani ölüm bulunması
Sigara: içiyor olmak,

Hipertansiyon:
140/90 mmHg veya daha fazla veya hipertansiyon için tedavi alıyor olmak,

Hiperlipidemi:
HDL kolesterol (İyi kolesterolün) 40 mg/dl'den düşük olması,
Kötü kolesterol olan LDL-kolesterolün yüksek olması

Sedanter yaşam:
Hareketsizlik, haftada en az 3 gün, ideali 5 gün ve günde en az 30 dakika egzersize zaman ayırmalısınız.

Diabetes mellitus:
Şeker hastalığı

Obezite:
Kilo fazlalığı, bu konuda kullanılan kriter, vücut kitle indeksi ve bel çevresidir. Vücut kitle indeksi, kg olarak ağırlığın, metre olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir (VKİ: kg/m2). Vücut kitle indeksinin 25’in üzerinde olması veya bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm’nin üzerinde olması, kalp damar hastalığı riskini artırmaktadır,

Stres:
Uzun bir zaman sürekli strese maruz kalma, hastalığın gelişmesini kolaylaştırmaktadır,

Depresyon:
Özellikle son yıllarda depresyon da kalp damar hastalıkları yönünden risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Yukarıdaki risk faktörlerinin ışığında kalp hastası olmamak için sigara içmemek, fazla kiloları vermek ve düzenli egzersiz yapmak şarttır. Ailesinde kalp krizi geçirmiş akrabaları olan erkekler 45-50 yaşında, diğerleri ise 55 yaşından sonra her yıl kontrolden geçmeliler. Kadınlar ise özellikle menopozun ardından yıllık kontrollere başlamalıdır. Ayrıca tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı ve kan yağlarında yükseklik olan hastalar ilgili polikliniklerde gerekli görülen tedavileri yapılarak kalp damar hastalığına yakalanmaları engelenebilmektedir.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi (08:30 – 17:30)

Cumartesi (08:30 – 17:30)