Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Bölümü, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak teşhis ve tedavide bilimsel disiplinle hizmet vermektedir. Hastanemizde solunum hastalıklarının güncel ve standardize tanı ve tedavi yaklaşımı uygulanmaktadır. Ancak bunun ötesinde hastanemizde aynı zamanda yaşamın sağlıklı bir şekilde idamesi, diğer tüm organ ve sistemlerimizin rahat çalışması için olmazsa olmaz derecede önemli olan solunum sağlığımızın durumu ve değerlendirmesine de önem verilmektedir.

İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI

Kliniğimiz bünyesinde Alerji ve Akciğer hastalıkları tanı ve tedavi laboratuarı ve Sigara Bıraktırma ile modern tıbbın gerektirdiği tüm tanısal ve tedavi edici işlemler uzman personel tarafından profesyonelce gerçekleştirilmektedir.
Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi hizmetleri

 • Solunum fonksiyon testleri
 • Bronkodilatasyon testi
 • Torasentez

Solunum fonksiyon testi

Spirometre adı verilen bir cihaz yardımı ile akciğer fonksiyonlarınızın ölçülmesi işlemidir. Test mesai saatlerinde, randevuya ihtiyaç olmadan yapılmaktadır. Sonuç testin sonrasında verilmektedir.

Bronkodilatasyon testi:

Nefes açıcı ilacın solunum fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirildiği bir testtir. Prosedürde; önce solunum fonksiyon testi yapılır, hemen sonra bronkodilatör adı verilen nefes açıcı bir ilaç 2-4 kez solutulur. 15-30 dakika sonra ikinci bir solunum fonksiyon testi yapılır. Test mesai saatlerinde, randevuya ihtiyaç olmadan yapılmaktadır. Sonuç testin hemen sonrasında verilmektedir.

Torasentez

Bazı hastalıklarda plevra adı verilen akciğer zarları arasında sıvı toplanabilir (plevral effüzyon). Torasentez işlemi toplanan bu sıvının lokal anestezi altında sıvıdan örnek alınması ve tetkik edilmesidir (tanısal torasentez). Bazı durumlarda bu sıvının bir kısmı boşaltılmaktadır (boşaltıcı torasentez).

Plöridezis

Akciğer zarlarının çeşitli ajanlar (talk, tetrasiklin) ile birbirine yapıştırılması işlemidir. Bu işlem öncesinde kişinin bölümümüzde değerlendirilmiş olması gerekmektedir.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi (08:30 – 17:30)

Cumartesi (08:30 – 13:30)

Göğüs hastalıkları bölümünü ilgilendiren hastalıklar;

 • Solunum yetmezliği
 • Akciğer kanseri
 • Akciğer tüberkülozu
 • Astım
 • Pnömotoraks
 • Pnömoni
 • Akciğer kistleri
 • Sarkoidosis
 • Kronik bronşit’tir.