• TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 • T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
 • T.C.YARGITAY BAŞKANLIĞI
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
 • HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU (HSYK)
 • REKABET KURUMU

 • UNİCO SİGORTA A.Ş
 • TÜRK NİPPON A.Ş.
 • NN HAYAT SİGORTA EMEKLİLİK SİGORTA A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA A.Ş.
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş.
 • ANKARA SİGORTA A.Ş
 • ANA SİGORTA A.Ş
 • ERGO SİGORTA A.Ş
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş
 • HDİ SİGORTA A.Ş
 • KATILIM EMEKLİLİK A.Ş
 • MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş
 • NEOVA SİGORTA A.Ş
 • ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU SİGORTA A.Ş
 • CGM ( COMPO GROUP MEDİCAL)
  • ZİRAAT SİGORTA
  • FORTİS BANK SANDIK
  • EUREKO SİGORTA
  • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA)
  • ZURİCH SİGORTA
  • HDI SİGORTA
  • GENERALİ SİGORTA
  • ACE EUROPEAN SİGORTA
  • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR DÜNYASI
 • TÜRK TELEKOM VAKFI
 • PTT SAĞLIK YARDIM SANDIĞI

 • MEDLİNE BOX ÜYELERİ BİREYSEL
 • MEDLİNE BOX ÜYELERİ KURUMSAL
 • GROUPAMA EMEKLİLİK
 • KOBİ SAĞLIK PAKETİ ÜYELERİ
 • ROCHE DİAGNOSTİK
 • ASSİST LİNE
 • EGE SİGORTA
 • HDI SİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI
 • HDI-GS SİGORTA
 • GALATASARAY ASLAN YÜREK
 • ASLAN TARAFTARIM GÜVENDE
 • ACE GROUP SİGORTA ÜYELERİ
 • CARE&CARE (C&C)
 • MOBİLE PLUS ASİST
 • A-PRESTİGE CARD
 • TÜRK ASİST CARD

 • BUPA ACIBADEM SİGORTA TSS-WV3
 • ALIANZ SİGORTA A.Ş.TSS
 • ANADOLU SİGORTA A.Ş.TSS
 • AXA SİGORTA A.Ş. TSS
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. TSS
 • ERGO SİGORTA A.Ş. TSS
 • HALK BANKASI A.Ş.TSS
 • HALK SİGORTA A.Ş. TSS
 • NİPPON SİGORTA TSS
 • MAPFRE SİGORTA A.Ş. TSS
 • RAY SİGORTA A.Ş. TSS
 • EUREKO SİGORTA A.Ş. TSS
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş. TSS
 • SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. TSS
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş. TSS
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. TSS
 • DOĞA SİGORTA TSS
 • ZİRAAT SİGORTA TSS
 • ETHİCA SİGORTA TSS
 • KATILIM EMEKLİLİK A.Ş.TSS
 • QNB SİGORTA
 • ZÜRİH SİGORTA A.Ş.TSS
 • UNİCO SİGORTA A.Ş.TSS
 • TÜRK NİPPON A.Ş.TSS
 • NN HAYAT SİGORTA EMEKLİLİK SİGORTA A.Ş.TSS
 • DOĞA SİGORTA A.Ş.TSS
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş.TSS
 • ANKARA SİGORTA A.Ş.TSS
 • ANA SİGORTA A.Ş.TSS
 • ERGO SİGORTA A.Ş.TSS
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş.TSS
 • HDİ SİGORTA A.Ş.TSS
 • KATILIM EMEKLİLİK A.Ş.TSS
 • MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş.TSS
 • NEOVA SİGORTA A.Ş.TSS
 • AVEON SİGORTA TSS
 • QUICK SİGORTA TSS
 • GENERALİ SİGORTA TSS
 • AREX SİGORTA TSS
 • ACNTÜRK SİGORTA

 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş
 • AKBANK T.A.Ş. MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • FORTİS BANK MENSUPLARI
 • YAPI KREDİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

 • ABAYS
 • ABC OKULLARI
 • ADALET BAKANLIĞI
 • AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • ALTIN EĞİTİM KURUMLARI
 • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • ANKARA UN SANAYİ
 • ARDIÇ CAM SANAYİ
 • BAHÇEN KONUTLARI
 • BASS SENDİKASI
 • BİL KOLEJİ
 • BOTAŞ BORU SANAYİ
 • BURKA İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. LTD. ŞTİ
 • BÜLBÜLOĞLU ÇELİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ
 • CEZA İNFAZ KURUMU
 • CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BŞK.
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 • DEMİRAYAK HUKUK BÜROSU
 • DEMİRYOL-İŞ
 • DEVLET DENETİM
 • DEVLET SU İŞLERİ
 • DOĞA KOLEJİ
 • DÜŞÜN OKULLARI
 • EMEK BORU A.Ş.
 • EMLAK KATILIM
 • EMLAK KONUT
 • ERYAMAN KOLEJİ
 • ETİMESGUT BELEDİYESİ
 • GGN MÜHENDİSLİK
 • GÜLER ÇOCUK AKADEMİSİ
 • GÜRGENLER
 • HAK-SEN
 • HSYK
 • İLLER BANKASI
 • KAMUSEN
 • KEREM AYGÜN KOLEJİ
 • LİFE HOUSE
 • MEKTEBİM KOLEJİ
 • METEOROLOJİ GENEL MÜD.
 • NISSHIN SEIFUN TURKEY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
 • NURUS GIDA
 • OKYANUS KOLEJİ
 • ORMAN GENEL MÜD
 • ORTA ANADOLU İHRACAATÇILAR
 • OSMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI
 • OYAK A.Ş.
 • ÖZ TAŞIMA İŞ
 • ÖZEL İLGİ ANAOKULU
 • ÖZGÜN GIDA
 • REKABET KURUMU
 • SAVDES
 • SINAV KOLEJİ
 • TAPU VE KADASTRO
 • TELEKOM VİTTA
 • TOFAŞ ARENA ERYAMAN
 • TOKİ
 • TÜRK KIZILAYI
 • TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
 • UĞUR OKULLARI
 • UMUT OKULLARI
 • VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ
 • YİĞİT AKÜ
 • YÖRTÜRK
 • YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZM. DERN.
 • ENERJİ İŞ SENDİKASI
 • SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ
 • CUMHURBAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ
 • HEPSİ JET A.Ş