Zaman içinde çeşitli sebeplerle dişler kaybedilebilir. Bunlar çürükle başlayıp, çok geç kalınan dişler de olabilir; dişeti hatalıklarından kaynaklanan kayıplar da olabilir…

Peki kaybedilen dişin görevini kim üstlenecek?

Önceleri bu modern yöntem yokken köprü gibi sabit protezler yada takıp çıkarılabilen hareketli protezler imdada yetişirdi. Ancak bu iki yöntem de özellikle genç hastalarda gülüş hattının zaman içinde kontrollü bozulmasına yol açabiliyordu.

Modern tıp, tıpkı diş gibi kökü olan ve sağlamlığı ile de kendi dişinizi aratmayan bir yöntem sundu: İMPLANT.

İmplant nedir?

Dişe en çok benzeyen modern bir protezdir.

İmplantın avantajları nelerdir?

  • Eksik dişin en az zararla telafi edilmesi:

Eski yöntemlerde eksik dişin boşluğunun gizlenmesi için, sağındaki ve solundaki dişler de kesilerek inceletilmekte resmen bir köprü gibi o boşluk yok edilmekte idi. Ancak implantta çene kemiğinin içine yapay diş kökü konulmakta ve üstüne diş yapılmaktadır. Yani sağlıklı dişlerin kesilmesine gerek kalmamaktadır.

  • Daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu:

Ağız içinde daha az işlem olacağından her iki fonksiyonda da eski yöntemlere göre daha iyi sonuçlar alındığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.