Uzmanlık alanları;

  • Karaciğer, mide ve bağırsak hastalıkları,
  • Hipertansiyon,
  • İnsülin Direnci,
  • Diyebet Tip 1,2,
  • Troid Hastalıklar,ı
  • Anemi,
  • Üst ve alt solunum yolu ve idrar yolu.