Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı: Opr. Dr. Göksel ÇAKAR
Akademik Ünvan : Opr. Dr.
Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990)
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü (1997)

İş Deneyimi
Kastamonu SEKA , Mecburi Hizmet (1990­1993)
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1993-1997 )
Yozgat Devlet Hastanesi (1997­2006)
Ankara Özel Muaneyehane(2006­2011)
Çorum Özel Elitpark Hastanesi (2011­2014)

Üye Olunan Dernek ve STK' lar
Türk Tabipler Birliği

Ankara Tabip Odası
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Avrupa Ortopedi Birliği
Türk Pediatri Derneği
Türk Travmatoloji Derneği
Türk Omurga Derneği