Sosyal Proje & Duyurular
VARİS AMELİYATLARI

Ameliyatla Tedaviler
Ameliyatla tedavi yöntemi genel olarak ilerlemiş ve tedavisinde gecikme yaşanmış vakalarda geçmişte uygulanan bir tür cerrahi müdahaledir. Ancak çağdaş tedavilerle ameliyatlar büyük oranda terkedilmiştir. Artık daha çok teknolojinin olmadığı devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Her zaman söylenen erken teşhis ve tedavinin amacı burada ortaya çıkmaktadır.
Varis hastalığı da ilerledikçe tedaviye cevap verme oranı düşecek ve daha ağır cerrahi önlemler alınmak zorunda kalınacaktır. Ameliyat  ne kadar özen gösterilirse gösterilsin tüm varisli damarları temizlemek mümkün olmamaktadır. Hemen varise dönüşebilecek damarlar kalmakta ve kısa süre sonra nükslere sebep olmaktadır.
Varis Ameliyatı Nedir?
İlerlemiş varislerde özellikle varisin çapı 2 cm ve daha ileriki vakalarda uygulanan varis ameliyatı varisin hastalıklı bölgeden farklı teknikler kullanılarak çıkartılmasıdır. Hekimin burada dikkat etmesi gereken hastalıklı (Varisli) damarları cilt altından çıkartırken sağlam damarlara ve cilde zarar vermemesi gerektiğidir. Cerrahi yöntemde azımsanmayacak oranda komplikasyonlar oluşmaktadır.
Varis Tedavi Seçimi
Seçim denilince ilk akla gelen seçim yapmak olsa da bu seçim ağırlıklı olarak bir cerraha ait olmaktadır. Muayene için kliniğimize geldiğinizde ilk olarak ücretsiz varis muayenesi yapılmakta ve ne tür bir tedavi olduğuna karar verilmektedir.
Ultrasonografi
Doppler USG özellikle derin damarlardaki yetmezlik ve tromboz oluşumunu tespit etmede klinik muayeneye yardımcı olan ve ayırıcı tanıda hastalığın derecesini anlamada yardımcı olan iyi ve kolay bir tetkiktir.
Klinik muayenede hastalığın belirtileri (ödem, renk farkı ve çap farkı, ..gibi) olduğu zaman bu tetkik istenmelidir. Bazı meslektaşlarımız maalesef varisim var diyen hastanın bacağına bile bakmadan bu tetkiki istemekte zaman kaybına ekonomik kayba sebebiyet vermektedir.
Kılcal Varislerde Tedavi Yöntemi
Kılcal varis olarak belirtilen 1. derece varisler olarak tanımlanmaktadır. Bu varislerin tedavisinde özellikle cilt üzerinden uygulanan tedavi yöntemi ve köpük varis tedavi yöntemi etkin tedavi şekli olmaktadır.
İleri Derece Varisler
Varis Kalınlığı olarak 3 ile 4 mm çapındaki varisler olarak sınıflandırabileceğimiz bu varislerin tedavisinde ise özellikle radyo frekansla varis tedavi yöntemi başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Yatma ve İş Gücü Kaybı
Yukarda saydığım lazerle varis tedavi, köpükle varis tedavi ve radyo frekansla yapılan varis tedavi yöntemlerinde hasta yatma ve işgücü kaybı yaşamaz ve aynı gün işine dönme imkanı bulunmaktadır.
Varis Ameliyatı Zorunluluğu
Yukarda belirttiğim yöntemler artık bir çok varisin tedavisi yapılmakta ve eski yöntemler yavaş yavaş tarihe karışsa da yine de varis kalınlığı 4mm ve üzeri varislerde cilt üzerine çıkmış ve parmak kalınlığına ulaşmış olan varislerde cerrahi yöntem uygulanmaktadır.
Yukarda saydığım avantajlara göre klinikte yatmak gerekir 2 3 gün ve hemen işe başlama şansı olunmayan ve normal hayata dönmesi 1 ile 2 hafta sürebilir. Hasta en az 3 ay varis çorabı giymek zorundadır.