Uzm. Dr. Sahıb ROVSHANOV | Nöroloji Uzmanı
Adı Soyadı: Sahıb ROVSHANOV
Akademik Ünvanı: Uzm. Dr.
Yabancı dil: İngilisce, Rusca
Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:
 Migren ve diğer baş ağrıları
 Beyin damar hastalıkları
 Epilepsi 
 Baş dönmesi
 Multiple Skleroz (MS) ve diğer demiyelinizan hastalıklar
 Kas ve sinir hastalıkları
 Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluğu hastalıkları
 ALS
 Alzheimer hastalığı ve diğer demans hastalıkları
 Elektroensefalografi (EEG)
 Elektromiyografi (EMG)
Eğitim:
 2008-2011 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2011-2015 Ondokuz Mayıs Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2016-2021 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Nöroloji Anabilim Dalı
Kurs, okul, sempozyum ve alınan sertifikalar:
 Ulusal Nöroloji kongresi (2017, 2018, 2019, 2020)
 Nörolojik Yoğun Bakım sempozyumu (2017, 2021)
 Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi (2019)
 Türkiye İnme Akademisi (2019, 2020)
 Nöropatik ağrı sempozyumu (2018, 2020, 2021)
 Nöromusküler Hastalıklar Kongresi (2019)
 Hareket Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Algoritmik Yaklaşımlar Sempozyumu (2020)
 Baş ağrısı kış okulu (2021)
 Ulusal kongrelerde 9 yazılı poster ve 2 sözel bildiri
 2019 yılında Türk Nöroloji Derneği Board sınavında başarılı olmuştur. 
 2021 yılında Uyku Derneğinin dijital platformda düzenlemiş olduğu Uyku bozuklukları kursu’na katılarak başarı göstermiştir.