Doç. Dr. Başak Mansız Kaplan | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon UzmanıAdı ve Soyadı: Başak Mansız Kaplan
Akademik Unvanı: Doçent Doktor
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

EĞİTİMLER
2020 - Doçentlik | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2014 - Tıpta Uzmanlık | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009 - Tıp Doktoru | Tıp Fakültesi | Ankara Üniversitesi

GÖREVLER
2015-2020 - Uzman Doktor | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2015 - Uzman Doktor | T.E.V. Sultanbeyli Devlet Hastanesi
2014 - Arş. Gör. Dr. Rebuplic of Slovenia University Rehabilitation Institute
2012-2014 - Arş. Gör. Dr. | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2010-2012 - Arş. Gör. Dr. | Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Anadolu Lenfödem Derneği
Ankara Tabip Odası
 
YAYINLAR
1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmış 17, ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 2 olmak üzere toplam 19 makalesi bulunmaktadır
2. Uluslararası 11, ulusal 45 olmak üzere bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 56 bildirisi bulunmaktadır
3. Ulusal 4 kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır

VERDİĞİ KURSLAR
1. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Meme kanseri tedavisi ve rehabilitasyonda güncel konular: workshop. “meme ca ilişkili lenfödemde cilt bakımı, diyet ve uçak yolculuğu” – Uz. Dr. Başak Mansız Kaplan
2. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Alt Ekstremite Lenfödem: Değerlendirme ve Tedavi Yaklasımları Kursu: “Lenfödemde hasta dosyalama, takip, kompleks dekonjestif fizik tedavi” - Uz. Dr. Başak Mansız Kaplan
3. 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Üst Ekstremite Lenfödem Tanı Ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu: “Lenfatik anatomi, fizyoloji, manuel lenfatik drenaja giriş” - Uz. Dr. Başak Mansız Kaplan

ALDIĞI ÖDÜLLER
1. 50. Geleneksel Çubukçu Günleri, Çubukçu Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, 29 Kasım 2019
“Comparison of the effectiveness of orthotic intervention, kinesiotaping, and paraffin treatments in patients with carpal tunnel syndrome: A single-blind and randomized controlled study”
2. İstanbul Tabip Odası As. Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması İkincilik Ödülü, 2015
“Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Splint, Kinezyolojik Bantlama ve Parafin Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması”
3. 25. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum Birincilik Ödülü, 2015
“Konjenital Musküler Tortikollis Tedavisinde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının ve Bantlama Tekniğinin Etkinliğinin Araştırılması: Randomize Tek Kör Kontrollü Çalışma”
4. 25. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum İkincilik Ödülü, 2015
“Tek Taraflı Lomber Radikülopatili Hastalarda, Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonuna Alınan Yanıtta Paraspinal Haritalama Yönteminin Yerinin Ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”

SERTİFİKALAR
1. 5th Montescano Efic School For Neurological Diagnosis in Chronic Pain certificate of attendance (30.09-3.10.2013/Montescano/Pavia/Italy)
2.12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, certificate of attendance of musculuskeletal ultrasound workshop (11 September 2013/ Istanbul)
3. 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, certificate of attendance of nöroplasticity Modulation and Circuit Retraining in Stroke Rehabilitation workshop (11 September 2013 /Istanbul)
4. Bir Elektrofizyoloji (EMG) laboratuvarındaki tetkikleri yapabilecek ve değerlendirebilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olduğumu gösterir belge (11.03.2015/ Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi FTR ABD – İstanbul)
5. Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı katılım sertifikası (2-3 Kasım 2013 /İstanbul)
6. Kinesiotaping Kursu katılım sertifikası (24-25 Kasım 2012 /İstanbul)
7. 2. Lenfödem Sempozyumu Primer Lenfödemde Kas İskelet Ultrasonografisi Workshop (30 Eylül 17/Ankara)
8. 1. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi, Lenfödemde Tanısal Ultrasonografi Workshop (13 Ekim 2019/İstanbul)
9. Dry Needling Strategies in Chronic Myofascial Pain and the Sensitized Segment Treatment (19-20 Şubat 2020/Ankara)
10. Bilimsel Nöralterapi ve Regulasyon Derneği, Uluslararası Nöralterapi Federasyonu ve Uluslararası Nöralterapi Derneği’nin düzenlediği Nöralterapi kursu (ilk 5 basamak)