Uzm. Dr. Önder Demirbaş | Radyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Önder Demirbaş
Radyoloji Uzmanı

Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1992
Uzmanlık: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1999

Deneyim:
Özel Bilgi Hastanesi / 2019
- Biruni Üniversitesi Hastanesi / 2017 - 2018
- Özel Minasera Hastanesi / 2016
- Medical Park Hastaneleri / 2012 - 2015
BSK Medline Hastanesi / 2011
- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi / 1999 - 2010

Tıbbi İlgi Alanları:
- Girişimsel Radyoloji (Vasküler, Nonvasküler, Nörogirişimsel)
- Tanısal Radyoloji (MRG, BT, RDUS, MG, X-ray)
- Nöroradyoloji
- Teleradyoloji
- Yapay Zeka (AI), Derin Öğrenme (DL)

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:
European Society of Radiology (ESR)
- Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe  (CIRSE) 
- The Society for Cardiac Angiography and Interventions (SCAI)
- Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)
- Türk Radyoloji Derneği (TRD)
- Türk Nöroradyoloji Derneği (TNRD)
- Manyetik Rezonans Derneği (MRD)
- Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (HUMED)

Bilimsel Yayınlar:      
1. Turna Ö, Demirbaş Ö, Aktepe E, Koç S. Postpartum Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) ve MRG Bulguları. TURK RAD 2017, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözlü ve Poster Bildiri Kitabı, s502-503; Antalya: 2017.
2. Demirbaş Ö. Hekimlerde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi. Sözlü Bildiri Kitabı, s209; Trabzon: 13-15 Ekim 2017.
3. Demirbas O, Yamak B, Sarsu S. Endovascular Treatment of Carotid Artery Stenosis. 59th ESCVS (The European Society for Cardiovascular Surgery) International Congress. Oral Presantation Book, p58; Izmir, Turkey: April 15-18 2010.
4. Demirbas O, Batyraliev T, Kısacıkoglu B. Endovascular treatment of carotid artery stenosis: Cerebral protection with filter devices. The Turkish J. Invasive Cardiology 2008; 12 (1): 01-10.
5. Akgul F, Demirbas O, Baryraliev T, et al. Treatment of a coarctation of the aorta with self-expandable stents: Migration of two stents and adequate implantation of a third stent. The Turkish J. Interventional Cardiology 2006; 10 (1): 34-7.
6. Demirbas O, Guven A, Batyraliev T. Management of 28 consecutive iatrogenic femoral pseudoaneurysms with ultrasound-guided compression. Heart Vessels 2005; 20: 91-4.
7. Demirbas O, Batyraliev T, Eksi Z, et al. Femoral Pseudoaneurysm due to diagnostic or interventional angiographic procedures. Angiology 2005; 56 (5): 553-6.
8. Demirbaş Ö, Batyraliev T, Karben Z, et al. Aorta koarktasyonlarında primer stent uygulaması: Olgu Sunumu. The Anatolian j Cardiol. 2003; 3(3): 266-268.
9. Inal M, Aksungur E, Akgul E, Demirbas O, Oguz M. Biliary tuberculosis mimicking cholangiocarcinoma: Treatment with metallic biliary endoprothesis. Am. J. Gastroenterology 2000; 95(4): 1069-71.
10. Inal M, Bıcakcı, Soyupak S, Oguz M, Ozer C, Demirbas O. Hepatic Endometrioma: A case report and review of the literature. Eur Radiol 2000; 10(3): 431-34.