Uzman Dyt. Derya İyidiker | Beslenme ve Diyet UzmanıAdı Soyadı: Uzman Dyt. Derya İyidiker
Akademik Ünvan: Uzman Dyt.

Eğitim: 2014 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öğrencilik hayatı boyunca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde nefroloji, kardiyoloji, endokrinoloji, genel cerrahi, gastroenteroloji, nöroloji kliniklerinde ve Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji hastanesinde yetişkin stajını tamamladı.   

Çocuk hastalıkları alanında ise yanık yoğun bakım ve genel cerrahi de dahil olmak üzere Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi klinikleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Salih Nevvar İşgören Çocuk Hastanesinde çalıştı.  Metabolizma hastalıkları alanında fenilketonüri başta olmak üzere, MSUD, tirozinemi, homosistinüri, galaktozemi, fruktozemi gibi alanlarda beslenme tedavilerini deneyimledi. Uzun süre Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji hastanesinde yetişkin ve çocuklarda enteral ve parenteral tıbbi beslenme tedavilerini düzenledi.

İş Deneyimi: 2014 - 2018 Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Eylül 2014-Eylül 2018 tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde diyetisyen olarak çalışmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerini arttırmaya yönelik olarak sürdürülen proje kapsamında yoğun bir polikliniğin yanı sıra yaşam evlerinde hastalıklara yönelik beslenme sunumları ve okullarda beslenme eğitimleri vermiştir.   Kardiyoloji diyetisyenliği, kanser ve beslenme, karbonhidrat sayımı, iç denetçilik, gıda güvenliği, fitoterapi, enteral parenteral beslenme, böbrek çalıştayı gibi seminerlere katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.       

Üye Olunan Dernek ve STK' lar
Türkiye Diyetisyenler Derneği üyesidir.