Op. Dr. Figen GÖKYAR ASLAN | Göz Hastalıkları Uzmanı
Adı Soyadı : Figen GÖKYAR ASLAN

Doğum Yeri – Yılı : 15.02.1958

Akademik Unvan : Uz.Dr.

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim : 1975- Ankara Kız Lisesi

1983- Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi

1985-1988- Ankara Numune Hastanesi Göz Bölümü

İş Deneyimi: 1988-2003 Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

2003-2005- Med-Art Tıp Merkezi

2005-2008- Işık Göz Merkezi

2008-2009- Maya Göz Merkezi

2009-2018(Haziran)- ASG Tıp Merkezi


Üye Olunan Dernekler ve STK'lar : Türk Tabipler Birliği

Ankara Oftalmoloji Derneği