Prof. Dr. M. Suat Özbilen | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları UzmanıAdı Soyadı: Prof.Dr. Mehmet Suat ÖZBİLEN

Akademik Ünvan: Prof. Dr.

Yabancı Dil: İngilizce - Almanca


Eğitim: 
1964 yılında TED Ankara Koleji Lisesinden mezun olmuştur.
1971 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

İhtisas:  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB / 1974

Akademik ünvanlar ve çalıştığı yerler:
1971 - 1974 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB - İhtisas
1974 - 1976 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB -  Başasistan
1977 – 1978 – M.Gladbach ,Akademische Lehrkrankenhaus MH KBB kliniğinde İhtisas
1979 – AİTİA Tıp Fakültesinin kurucu öğretim üyesi
1982 – Gazi Ünivesitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent
1984 - Gazi Ünivesitesi Tıp Fakültesi Doçent
1990 - Gazi Ünivesitesi Tıp Fakültesi Professör
 
Üye Olunan Dernekler:
Prof. Dr. Mehmet Suat Özbilen Ankara KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, Türk ORL ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, Otoloji ve Nörotoloji Derneği, Türk KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Vakfı, Prosper Meniere Society, Politzer Society, Europian Academy of Otology and Neurotology Society, Europian Federation of Oto-Rhino-Laryngologic Societies ve Mediterranean Society of Otology ve Audiology gibi bilimsel derneklerin aktif üyesidir.
Bunlardan Ankara KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneğinde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği, sekreterliği ve başkanlığı, Türk ORL ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği yönetim kurulu üyeliği, Otoloji ve Nörotoloji çalışma grubu başkanlığı, Otoloji ve Nörotoloji Derneği başkanlığı, Türk KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Vakfı kurucu üyeliği ve Europian Federation of Oto-Rhino-Laryngologic Societies ve Mediterranean Society of Otology ve Audiology uluslararası derneklerin yönetim kurullarında aktif görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK gibi) üyeliğinde bulunmuştur.
 
Yayınları:
Prof. Dr. Mehmet Suat Özbilen’nin 160’ı aşkın ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması mevcuttur.Bir cerrahi diseksiyon kitabı ve 10 adet kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalının son 20 yılda düzenlediği başta “Kulak Hastalıklarında Mikroşirurjikal Tedavi” konulu mezuniyet sonrası kurslar olmak üzere benzeri pek çok bilimsel toplantının organizasyon ve eğitim programlarında aktif olarak görev almıştır. Dr. Özbilen göreve başladığı 1979 yılından itibaren 34 yıl içinde anabilim dalından yetişen 55 KBB araştırma görevlisinin ihtisas yaparak uzman olmasında ve bunlardan 12 tanesinin de üniversite doçenti olmalarında etkin rol almıştır. Pekçok kez doçentlik ve profesörlük jürilerinde bulunmuştur. Kurumu dışında da ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantının organizasyon ve eğitim programlarında yer almıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel toplantının organizasyonunda aktif olarak yer almış, bunların dışında değişik toplantılarda konuşmacı, moderatör, panelist ve oturum başkanlıkları gibi görevlerde bulunmuştur. Halen pek çok mesleki dergi ve yayın organlarının yayın kurullarında görev yapmaktadır.
 
Mesleki İlgi Alanları:
Genel KBB Hastalıkları
İşitme ve denge fizyolojisi, bozuklukları ve tedavisi, otolojik ve nörotolojik hastalıklar ve tedavisi,işitme bozukluklarının medikal ve cerrahi tedavisi(kronik otit ve kolesteatom cerrahisi,timpanoskleroz cerrahisi,miringoplasti,timpanoplasti,mastoidektomi, stapes cerrahisi, otoskleroz cerrahisi, kohlear implant cerrahisi), denge bozukluklarının medikal ve cerrahi tedavisi(Meniere hastalığı,rekürran vestibulopati, endolenfatik kese cerrahisi, vestibüler nörektomi), fasiyal sinir travma ve paralizileri (fasiyal sinir cerrahisi)