Doç. Dr. Aylin OKUR | Radyoloji Uzmanı
Adı Soyadı: Aylin Okur

Doğum Yeri-Yılı: 1977

Akademik Ünvan: Doçent Doktor

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim:
2000 Osmangazi Tıp Fakültesi (Lisans)
2008 Erciyes Üniversitesi (Uzmanlık)
2013 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dali (Yrd.Doç.)
2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Anabilim Dali (Doçentlik)


İş Deneyimi:
2001 - 2003 Çiğdemli kasabası Sağlık Ocağı, Sorgun/ Yozgat
2003 - 2008 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Kayseri
2009 - 2010 Afşin Devlet Hastanesi,  Afşin/ K. Maraş
2013 - 2014 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Radyoloji Anabilim Dalı , Erzurum
2010 - 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi , Radyoloji Anabilim Dalı (Yrd.Doç.)
2015 - 2017 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı (Doç.)
 


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ankara Tabip Odası
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
European Society of Radiology

Konuşmalar:
1. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Sempozyumu, Konuşmacı olarak -Meme kanserinde tarama ve tanıda radyolojinin yeri, 17 Aralık 2011, Yozgat
 
2. Türk Radyoloji Derneği Güncel Radyolojik Uygulamalar Sempozyumu, Konuşmacı olarak -Pankreasın kistik tümörleri,1 Mart 2014, Erzurum
 
3. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Konuşmacı olarak- Kardiyak MR’da T1 ve T2 Haritalama teknikleri, 11-16 Kasım 2014, Antalya
 
4.  35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Konuşmacı olarak- Dual Enerji Kardiyak BT, 11-16 Kasım 2014, Antalya
 
Eğitim  ve Sertifikalar
 
1. 24th European Congress of Radiology, 1-5 Mart 2012, Vienna/Austria
 
2. Karaciğer MRG Temel Kurs Katılım Sertifikası, 23 Mart 2013, Ankara
 
3. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, “Kardiyak Görüntüleme (MDBT&MR), Karaciğer Transplantasyon Radyolojisi ve Abdomen Perfüzyon BT” konularında eğitim sertifikası, 8 Temmuz 2013- 8 Ocak 2014, Erzurum
 
4. Abdominal Pelvik MRG Kursu Katılım Sertifikası, 16 Şubat 2014, Ankara
 
5. Istanbul Liver Imaging Course, 4-6 April 2014, Istanbul
 
6. Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Belgesi (Kurumsal ve Beceri Sınavı başarılı), 31.05.2015 (Geçerlilik süresi: 10 yıl)
 
7. Radiological Society of North America, 101th Scientific Assembly and Annual Meeting, November 29th- December 4, 2015, Chicago
 
8. 5. Ulusal Meme Radyolojisi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2016, Ankara
 
Ödüller:
“Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)’de kempterapi ile düşük molekül ağırlıklı heparin (dalteparin) kullanımının tümör anjiyogenezi üzerine etkisi”- Radyolojik değerlendirme: ön sonuçlar. Metin Özkan, Aylin Okur, Mustafa Dikilitaş, Ertuğrul Mavili, Özlem Er, Gamze Gököz Doğu, Mustafa Altınbaş, Mustafa Güleç. 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi Poster Ödülü, 29 Mart- 2 Nisan 2006, Antalya.