Uzm. Dr. Nilgün TAZICI | Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: Uzm.Dr.Nilgün TAZICI

Doğum Yeri-Yılı: Zolguldak / 1968

Akademik Ünvan : Uzm.Dr.

Yabancı Dil: İngilizceEğitim

Üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi(1984-1990)

İhtisas:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları(1991-1996)İş Deneyimi

Uşak Karahallı Sağlık Ocağı - (1990-1991)

Ankara Ün.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast.ihtisas - (1991-1996)

TKİ Genel Müdürlüğü Sağlık Merk - (1996-1997)

Muğla Ortaca Devlet Hastanesi - (1997-1999)

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği+Laboratuvar sorumluluğu

Özel Laboratuvar + Enfeksiyon Hastalıkları Muayenehanesi

Yapı ve Kredi Bankası Ankara Sağlık Merkezi Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarının kurulması ve çalışmalarının yürütülmesi - (1999-2007)

Özel bir hastanede Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı - (2007- 2013)

Özel bir laboratuvarda mikrobiyoloji birim sorumlusu - (2013 - 2014)Üye Olunan Dernek ve STK' lar

Ankara Tabip Odası

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Viral Hepatittle Savaşım DerneğiKurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar 

Diğer

ÇSGB İşyeri Hekimliği sertifikası