Adı Soyadı: Bahadır HEYDAROV

Akademik Ünvan: Uzm. Dr.

Uzmanlık Alanı

  • Karaciğer, mide ve bağırsak hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • İnsulin direnci
  • Diyabet tip 1, 2
  • Tiroid Hastalıkları
  • Anemi
  • Üst ve alt solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonları