Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı:
Uzm. Dr. Ayhan GÜLER
Doğum Yeri-Yılı: Ankara
Akademik Ünvan : Uzm.Dr.
Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İş Deneyimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Malatya Asker Hastanesi,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
İzmir Askeri Hastanesi,
Diyarbakır Askeri Hastanesi,
Özel Genesis Hospital,
Güneydoğu Özel Sağlık Tesisleri,
Özel Söke İnternational Hospital.

Üye Olunan Dernek ve STK' lar
Ankara Tabip Odası,
Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği,
Türk Psikiyatri Derneği,
TÜSİDER,
Beşiktaşlılar Derneği,
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği,
Adanalılar Yardımlaşma Derneği,
Gaziantepliler Yardımlaşma Derneği.

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar
Sağlık Yönetimi Sertifikası,
OHSAD Kurultayı,
Sağlık Zirvesi,
Psikodrama Kursu ve Sertifikası,
Psikoterapi Kursu ve Sertifikası,
Cinselterapi Kursu ve Sertifikası.

Diğer
Psikiyatri
Psikiyatri (ruh sağlığı), insanın zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukları incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavi ve korunması ile uğraşan bir tıp dalıdır. Psikiyatri son yıllarda biyoloji (özellikle nörobiyoloji ,) genetik, farmakoloji, radyolojik görüntüleme yöntemlerinden oldukça yararlanmaktadır. Tıp birimleri ile olduğu kadar, psikoloji, antropoloji, sosyoloji gibi birimlerden de yararlanarak gelişimine devam etmektedir. Hekimlik tarihi gibi psikiyatri tarihi de insanlık kadar eskidir. Hipokrat, ruhsal hastalıkların doğaüstü güçlere değil doğal etkenlere bağlı olduğunu savunmuştur. Eski çağlarda ki yaklaşımın örneklerini Bergama da ki Aesclapion tapınağında bulabiliriz. Burada hastalara çeşitli terapi yöntemleri uygulanırken bedenleri de çamur banyoları ve uyku ile dinlendirilirdi. Orta çağda ruh hastaları yok edilmiş ya da korkunç cezalara maruz kalmışlar Malleus Maleficarum (Şeytanın Çekici) adlı kitap din adamları tarafından yazılmış içeriği ise ruh hastalarını kovalama, yakma, cezalandırma konusunda otorite belgesi olarak benimsenmiştir. Aydınlanma ile çağdaş psikiyatrinin de temelleri atılmaya başlanmış, bakımevleri ve tedavi yöntemleri geliştirmeye başlanmıştır. Türkiye'de ruh hastalıklarına yaklaşım daha hoşgörülü olmuş, açılan şifahanelerin bir kısmı bu hastalara ayrılmıştır. İlk olarak Osmanlılar zamanında İstanbul'da akıl hastanesi açılmış, günümüzde Edirne ve Manisa'da örnekleri görülebilir. Türkiye'de Mazhar Osman ile çağdaş ruh hekimliği başlamıştır. Altı yıllık tıp eğitiminin ardından, Tıp da Uzmanlık sınavı ile bu alanda eğitim veren Tıp Fakülteleri ya da Eğitim ve Araştırma Hastanelerin de beş yıl süren asistanlıktan sonra yapılan sınavda başarılı olanlar Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapabilir.

PSİKİYATRİNİN BAŞLICA KONULARI
• Şizofren
• Sanrısal Bozukluklar
• Duygudurum Bozuklukları (Major Depresyon, Bipolar Bozukluklar)
• Anksiyete Bozuklukları ( Yangın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu)
• Kişilik Bozuklukları
• Somatoform Bozukluk
• Uyku Bozuklukları
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Madde Kullanım Bozuklukları
• Uyum Bozukluğu
• Deliryum, Demans, Amnestik Bozukluklar
• Yeme Bozuklukları
• Zeka Geriliği
• Özel Öğrenme Bozukluğu
• Yaygın Gelişimsel Bozukluklar