Unvanı, Adı Soyadı: Op. Dr. Roujin AKBARİHAMED
Bölümü: Kadın hastalıkları ve Doğum
Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 14.12.1990 / İRAN - Tahran
Yabancı Dil: İngilizce, Farsça
Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011 - 2018
Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019 - 2023
Çalıştığı Kurumlar: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

 • Gebelik takibi ve doğum
 • Jinekolojik ameliyatlar
 • Laparoskopi
 • Histeroskopi
 • Ürojinekoloji
 • Vajinal ve genital estetik cerrahileri
 • Menstrüel bozukluklar
 • Vajinal enfeksiyonlar
 • Doğum kontrol yöntemleri

Tez Çalışmaları

 • “IVF yapılan Normal ve Düşük Ovaryan Yanıtlı Hastalarda Serum ve Foliküler Sıvılarında Oksidatif Stres
  Parametrelerinin karşılaştırılması” (Tez Danışmanı : Doç. Dr. Erhan DEMİRDAĞ). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2023

Katılmış olduğu kongreler /Almış Olduğu Belge ve Sertifikalar :

 1. Uluslararası “Emzirme Gerçeği Kongresi’’ (30 Eylül - 3 Ekim 2019)
 2. A’dan Z’ye infertilite / TSRM Ankara Sempozyumu (2019)
 3. Başkent İnfertilite Günleri / Üreme Tıbbı ve Cerrahi Derneği (2019)
 4. 1 hour FMF webinar course in Fetal Medicine (15 Kasım 2020)
 5. 2 hours FMF webinar course in Fetal Medicine (11 Nisan 2021)
 6. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (10-13 Aralık 2021)
 7. 2 hours FMF webinar course in Fetal Medicine on: Pre-implantation Genetic Testing (PGT) (31
  Ocak 2021)
 8. The "Twin and Multiple Pregnancies" webinar on "Fetal heart monitoring in twins" and
  "Angiogenic markers in twin pregnancies" (29 Ekim 2021)
 9. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi (17-20 Şubat 2022)
 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-TJOD (18-22 Mayıs 2022)
 11. Gazi Perinatoloji Okulu 1. Fetal Ekokardiyografi Kursu (16-18 Aralık 2022)

Araştırmalar ve Yayınlar:

 • Role of first trimester screening test in predicting the perinatal outcomes in low risk term
  pregnancies

  (Gökçe Turan1 , Ezgi Turgut1 , Halis Özdemir2 , Roujin Akbarihamed1 İD İD İD İD ,Sibel
  Konca1 , Deniz Karcaalt›ncaba1 , Merih Bayram1) 1Department of Obstetrics &
  Gynecology, School of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey Department of
  Obstetrics & Gynecology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey)
 • “IVF yapılan Normal ve Düşük Ovaryan Yanıtlı Hastalarda Serum ve Foliküler Sıvılarında
  Oksidatif Stres Parametrelerinin karşılaştırılması”
  (Tez Danışmanı : Doç. Dr. Erhan
  DEMİRDAĞ). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2023

  BİLDİRİLER
 • Hyperemezis Gravidarumda Fetal Cinsiyetin, Biyokimyasal, Hematolojik, Klinik Ve Gebelik
  Sonuçları Üzerindeki Etkisi
  (Araş.Gör.Dr.Roujin A.Hamed - Sorumlu Öğretim Üyesi: Dr.Erhan
  Demirdağ - Gazi Ünv. Tıp Fakültesi – Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.)
 • Sezaryen öncesi Preoperatif Üriner Sonda kullanımının Operasyon Süresi, Postoperatif
  Klinik Parametreler üzerine etkisi
  (Araş.Gör.Dr.Roujin A.Hamed - Sorumlu Öğretim Üyesi:
  Dr.Erhan Demirdağ - Gazi Ünv. Tıp Fakültesi – Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.)