Prof. Dr. Dursun Ali ŞENSES | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Adı Soyadı: Prof.Dr. Dursun Ali ŞENSES

Doğum Yeri-Yılı: Ünye/1954

Akademik Ünvan: Prof. Dr.

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim: 
1965 yılında Ünye İnönü İlkokulu, 1968 yılında da Ünye Orta Okulu mezunu
1971 yılında Ünye Lisesinden mezun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1978

İhtisas:  
Hacettepe Üniversitesi Pediatri / 1983

Akademik ünvanlar ve çalıştığı yerler:
1979-1983 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi
1982-1983 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Başasistanlık
1993. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
1984. 48. Piyade Tugayı Askeri Hastanesi, Trabzon
1988. Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi Başasistanlığı
1989. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Patoloji Ünitesi Öğretim Görevlisi
1997. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Tıp Merkezi Hastanesi
1994. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti
2004. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi 
2006. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doçenti
2014. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesörü
2015. Özel Medicana Ankara International Hastanesi
2016. Özel Eryaman Hastanesi
 

Üye Olunan Dernek ve STK' lar:
Türk Tabipler Birliği
Ankara Tabip Odası
Milli Pediatri Derneğ

Yayınları:
Uluslararası ve Ulusal dergilerde olmak üzere 100’ün üzerinde makale, 1 kitap 
Bölümü
 
Öğretim Aktivitesi:
Doktora (ihtisas) tezleri yöneticiliği
Seminerler yöneticiliği
Tıp Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine dersler
Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencilerine pratik uygulamalar
Tıpta uzmanlık öğrencilerine (asistan) teorik dersler ve pratik uygulamalar
 

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar:

Diğer: