Uzm. Dr. Sevil TİMUROĞLU | Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: Uzm.Dr. Sevil TİMUROĞLU

Doğum Yeri-Yılı: Ankara / 1982

Akademik Ünvan : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana BD (2006-2010)

Yabancı Dil: -Eğitim

Lise: Süleyman Demirel Anadolu Lisesi (1993-2000)

Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000-2006)

Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana BD (2006-2010)

Uzmanlık Tezi: Postoperatif Bulantı- Kusmanın önlenmesinde Midazolam Kullanımıİş Deneyimi

İstanbul Özel Çamlıca Erdem Hastanesi Yoğun Bakım ve Anestezi gece nöbeti (2010-2011)

Giresun Devlet Hastanesi (2011-2012)

Med-art tıp merkezi (2013)Üye Olunan Dernek ve STK' lar

Türk Tabipler Birliği,

Ankara Tabib Odası,

TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği),

Orthopedic Clinics of North America,

Journal of Bone and Joint Surgery.Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar 

Diğer

TARK (2007 Antalya-2011 Antalya)

Ultrasonografi ve Kadavra üzerinde Eğitim Destekli Rejyonal Anestezi Teknikleri Kursu (2007 Ankara)

Nütrisyon Desteğinde Güncel Durum Sempozyumu (2008 GATA)

Jinekoloji, Obstetrik Anestezi ve Analjezide Güncel Konular Sempozyumu (2008 Ankara)

Organ Temininde Yeni Adımlar Yoğun Bakım Eğitimi (2012 Trabzon)