Uzm. Dr. Emine BİLGİ | Nöroloji Uzmanı
Adı Soyadı : Emine BİLGİ

Doğum Yeri – Yılı : Ankara - 1977

Akademik Unvan :  Uz.Dr.

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim : Mezuniyet -- Uludağ Üniversitesi

Uzmanlık -- Fırat Üniversitesi

İş Deneyimi : Ankara Meslek Hastalıkları (Zorunlu Hizmet)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH.

Hashali Gölbaşı DH.

Üye Olunan Dernekler ve STK'lar :Türk Nöroloji Derneği

Türkiye Klinik Nörofizyoloji Derneği

ATO

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar : Klinik Nörofizyoloji Eğitim Sertifikaları (3 adet)