Op. Dr. İbrahim COŞGUN | Genel Cerrahi Uzmanı
Eğitim Durumu: 
·        1993-1997yılları arasında  Gülhane Askeri Tıp Akadaemisi Genel Cerrahi       servisinde ihtisas 
·        1982-1989 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp fakültesinde tıp eğitimi 
·        1978-1982: Atatürk Lisesi, Çorum, Turkey. 
İş tecrübesi:
              2017               Özel Bilgi hastanesi
              2014-2016    Özel Keçiören hastanesi
              2013-2014    Özel Polatlı Can hastanesi
              2013               Bolu Özel ÇAĞSU HASTANESİ Genel Cerrahi Servisi.
              2013               Karabük Özel Vatan HastanesiGenel Cerrahi Servisi.
              2010-2012    GATA(Gülhane Askeri Tıp Akademisi) genel cerrahi          kliniği.        
.             2009-2010    Afganistan Kabil Türk Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ve              Başhekimliği. 
              2003-2010    Etimesgut Hava hastanesi Genel cerrahi servisi
              1997-2000    Eskişehir Hava hastanesi genel cerrahi servisi   
              1993-1997    Gülhane Military Medical Academy, General Surgery Training. 
              1991-1993    Bandırma 6.Ana Üs K.lığında uçuş doktoru olarak   
 Bilimsel Yayınlar ve katıldığı Kongreler: 
1)     A new laparoscopic rectopexy technique. 10th World Congress of Endoscopic Surgery, 2006, Berlin, GERMANY. 
2)     Laparoscopic Cholecystectomy: Our Experience. 10th World Congress of Endoscopic Surgery, 2006, Berlin,GERMANY. 
3)     Pilonidal Sinüs Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004, Antalya, Turkey. 
4)     Laparoskopik kolesistektomi operasyonunda trokar sayısının postoperatif ağrıya 
etkisi var mıdır? Cerrahi Kongresi, 2004, Antalya, Turkey 
5)     Pilonidal Sinüs cerrahisi sonrası factor VII eksikliği nedeniyle ortaya çıkan dev hematom: olgu sunumu. Cerrahi Kongresi, 2004, Antalya, Turkey
6)     Polyps of the gallbladder:retrospective analysis of 12 cases.15th international congress of the European association for endoscopic Surgery,2007,Athens,GREECE. 
7)     Trafik kazası sonrası acil servise başvuran hastaların incelenmesi.VI.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,2007,Antalya,Turkey. 
8)     Havadan Tıbbi tahliyede 10 yıllık tecrübemiz.VI.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,2007,Antalya,Turkey. 
9)      Hastanemiz acil servisine başvuran karın ağrılı hastaların özellikleri ve triaj 
sınıflamasının rolü,VI.Travma ve Acil Cerrahi 
Kongresi,2007,Antalya,Turkey. 
10)New laparascopic rectopexy technique.11th world congress of endoscopic surgery.2008.Tokyo,JAPAN
11)Avrupa Endoskopi-Laparoskopi kongresi Lizbon/Portekiz
Üyesi olduğu dernekler
1-Türk Tabipler Birliği
2-Türk Cerrahi Derneği
 
3-Türk Kolorektal Cerrahi derneği
4-Endokrin Cerrahi Derneği
5-Endokrin Diyalog Cerrahi Derneği
6-Fleboloji Derneği
7-Türk kardiovaskuler Cerrahi
Derneği
8-European Assosiation for Endoscopic surgery
9-Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery
Yabancı dil:  English (Fluent)
 İlgi alanı    :  Anorectal cerrahi, Laparoscopik cerrahi,,Meme hastalıkları ,Endoskopi   ve Kolonoskopi. 
Evli ve iki çocuk babası