Yrd.Doç.Dr. Seval ERPOLAT | Dermatoloji Uzmanı
Adı Soyadı: Uzm.Dr. Seval ERPOLAT

Doğum Yeri-Yılı: 13.03.1978  

Akademik Ünvan: Yrd.Doç.Dr. 

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim:
2000 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
2004  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1.Dermatoloji Kliniği 
(Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte): Kutanöz Malign Melanoma:1993-2002 yılları arasını kapsayan tek merkezli  epidemiyolojik veriler(2004) 

İş Deneyimi:
Özel Ersoy Hastanesi 
Denge Obezite ve Güzellik Merkezi 
Üye Olunan Dernek ve STK'lar: 
Türk Dermatoloji Derneği 
Türk Tabipler Birliği 

Üye Olunan Dernek ve STK' lar:

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar:

Diğer:
Yayınlar 
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
A14. S. Erpolat ,A. Eser, I. Kaygusuz, H. Balci ,N. Kosus, A. Kosus. Nail alterations during pregnancy: a clinical study.International Journal of  Dermatology  Apr 20 : doi: 10.1111/ijd.13316.  
A13. S. Erpolat, S. Yenidunya. Lichen striatus and pityriasis lichenoides chronica in an 11-year-old,  girl: An etiologic relationship? Journal of Pakistan Medical Association 2015 ;65(9):1011-3. 
A12. S. Erpolat ,S. Yüce, S. Yenidünya. Kolda viyolase nodül: Tanınız nedir?  Turkderm -Archives of the Turkish Dermatology and Venerology 2015;49:43-44. 
A11. A.Z. Akelma, M.N. Cizmeci, E. Mete, D. Malli, S. Erpolat, F.M. Sonmez. Macular exanthema in a child with rotavirus gastroenteritis: a case report. Archivos Argentinos de Pediatría 2014 Apr;112(2):e53-e56. 
A10. S.Erpolat, B. Tekerekoglu, F.M. Sonmez. Hemihyperplasia-multiple lipomatosis syndrome associated with hydrocephalus. Genetic counseling 2014;25(3):251-5. 
A9.  E.M. Hoşrik, A.E.  Cüceloğlu, S.Erpolat. Therapeutic Effects of Islamic Intercessory Prayer on Warts. Journal of Religion and Health 2014 Feb 18. 
A8. F.M. Sonmez, A. Aksoy, A. Sari, S.Erpolat, A.K. Ozkaya. Phacomatosis pigmentovascularis type IIB associated with Sturge-Weber syndrome: a case report and review of the literature. Genetic counseling 2013;24(2):247-50. 
A7. F.M. Sonmez, S.Yayli, S. Kul, F.Celep, A.K. Ozkaya, S. Ersoz, S.Erpolat.  Pontocerebellar hypoplasia associated with nevoid hyperpigmentation and dysmorphic findings: a new subtype? Genetic counseling 2012;23(3):347-52. 
A6. K.S.  Ugur, S. Erpolat, H. Kurtaran, N. Ark, E. Sarifakioglu, M. Gunduz. The Effects of Oral Isotretinoin (13-Cis Retinoic Acid) on the Inner Ear: A Clinical Study. Journal of International Advanced Otology 2012; 8:(3) 339-344. 
A5. S. Erpolat, C. Görpelioğlu. E. Sarıfakıoğlu. lsotretinoin associated anal fissure and rectal bleeding:a rare complication.International Journal of Dermatology 2012 Mar ; 51(3):358-9. 
A4. E. Sarıfakıoglu, A.E. Yilmaz, S. Erpolat. Terminal hematuria associated with oral isotretinoin treatment in a patient with acne vulgaris.Pediatric Dermatology 2012 Sep-Oct;29(5):668-9. 
A3. S.Erpolat, H. Badem, D. Ünal, M.E. Yıldırım,H. Haltaş. Tanınız nedir?Turkderm- Archives of the Turkish Dermatology and Venerology  2011;45 (3):163-64. 
A2. S. Erpolat ,Y. Nazli, N. Colak, S. Yenidunya. Leucocytoclastic vasculitis assosiated with clopidogrel. Cutaneous and Ocular Toxicology 2011;31(2):171-3. 
A1. S. Erpolat, C.  Görpelioğlu, E. Sarıfakıoğlu.A case of progressive macular hypomelanosis treated with 1% topical clindamycin lotion and narrow band ultraviolet B. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 2010;26(5):277-8. 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler  
B4. A. Eser, S. Erpolat, I. Kaygusuz, H. Balci, A. Kosus. Investigation of demodex mites freguency in patients with polycystic ovary syndrome.24th European Academy of Dermatology and Venereology Congress,P:0055, October,7-11 ,Copenhagen,Denmark,2015. 
B3. F.M. Sonmez, O.Y. Yavuz, S. Erpolat, H. Haltas, H.I. Aydin. Tay syndrome associated with Perthes disease.11th European Journal of Paediatric Neurology Congress,P:128, No:27.69,  May, 27-30, Vienna,Austria,2015. 
B2. S. Erpolat ,F. Aydin, HI Aydin, S.Yenidunya, E. Sarifakioglu, F.M. Sonmez. Cutaneous mastocytosis associated with epileps in a child. 23rd European Academy of Dermatology and Venereology Congress, P:1417,October,8-12 Amsterdam,The Netherlands,2014. 
B1. S. Erpolat, C.Gorpelioglu, H. Haltas. Segmental Neurofibromatosis.10th European Academy of Dermatology and Venereology Spring Symposium,P:345, May, 23-26,Cracow,Poland,P345 
 
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
         
D10. S. Erpolat, Z. Arslanyılmaz, I.Kaygusuz. Akne vulgarisli hastalarda serum çinko düzeyleri ve akne şiddetiyle korelasyonu. Dicle Tıp Dergisi (Basımda). 
D9. S. Erpolat, H. Haltas. Psödoksantoma elastikum-benzeri papiller dermal elastolizis. Turkderm - Archives of the Turkish Dermatology and Venerology  2016; 50: 31-3. 
D8. S Aldemir, S. Erpolat, S. Tan, M. Topcu, E. Dalbudak. Akneli Vulgarisli Hastaların Stresle Baş Etme Tutumlarının Öfkeyi İfade Tarzlarıyla İlişkisi.  Literatür sempozyum Psikiyatri/Nöroloji/Davranış Bilimleri Dergisi, 2015; 6: 2-8 
D7. S. Aldemir, S. Erpolat, E. Dalbudak, S. Tan, M. Topcu. Diffüz alopesili kadınlarda öfke, anksiyete ve depresyon. Dicle Tıp Dergisi, “42”, 335-341 pp., 2015. 
D6. S. Erpolat, H. Haltas. Annular elastolytic giant cell granuloma heralding onset and recurrence of bladder carcinoma. Journal of the Turkish Academy of Dermatology  2014; 8: 1482c2. 
D5. S. Erpolat,H .Haltaş. Alopesi areata universalis ile birlikte seyreden bir erişkin liken striatus olgusu:takrolimus krem ile başarılı tedavi .Basic and Clinical Sciences 2013; 2; 1-14 
D4.Erpolat S,Yenidunya S,Sarifakioglu E.Flesh colored nodules on the back. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2011; 5(3): 1153q1. 
D3. S. Erpolat, C. Görpelioğlu, E. Sarıfakıoğlu.Geçici kına dövmesi sonrası gelişen alerjik kontakt dermatitbir çocuk olgu sunumu. Yeni Tıp Dergisi 2011; 28: 239-240. 
D2. S. Erpolat, C. Görpelioğlu. E. Sarıfakıoğlu, M. Bilici. İki sağlıkla çocukta herpes zoster.Yeni Tıp Dergisi 2010; 27: 51-52. 
D1. F. Karakurt, A. Çarlıoğlu, Ö. Atmaca, S. Erpolat, B. Kasapoğlu.Erişkinde uzun sureli potent topical steroid kullanımına bağlı cushing sendromu.Yeni Tıp Dergisi 2009; 26: 239-240. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 
E12. S. Aldemir, S. Erpolat, E. Dalbudak, S. Tan, M. Topcu. Diffüz Alopesili Kadınlarda Öfke, Anksiyete ve Depresyon. 19. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, S:35 ,No:14, Mayıs 2015, Kuşadası. 
E11. S. Erpolat, H.Haltaş. Psödoksantoma Elastikum Benzeri Papiller Dermal Elastolizis:Bir olgu sunumu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, S:11, No:059, 21-25 Ekim,Antalya,2014. 
E10. S. Erpolat. Akuajenik siringeal akrokeratoderma:bir olgu sunumu.9. Ege Dermatoloji Günleri, S:202, No:060 7-11 Mayıs, Marmaris, 2014. 
E9. S. Erpolat, H. Haltaş. Mesanenin ürotelyal karsinomasının eşlik ettiği anüler elastolitik dev hücreli granüloma:olgu sunumu.8.Ege Dermatoloji günleri S:118, No:028, 8-12 Mayıs,İzmir,2013. 
E8. S. Erpolat,. S. Yenidünya.  Epidermoid kistten kaynaklanan bazal hücreli karsinoma:bir olgu sunumu. 6.Ege Dermatoloji günleri, S:245, No:003, 4-8 Mayıs,Muğla,2011 
E7. S. Erpolat, H. Haltaş, H. Badem, D. Ünal. Prostat kanserinin deriye metastazı:bir olgu sunumu 6.Ege Dermatoloji günleri S:264 ,No:015 04-08 Mayıs, Muğla,2011. I sayfa 264 
E6. S. Erpolat, Y. Nazlı, N. Çolak, S. Yenidünya. Klopidogrele bağlı lökositoklastik vaskülit.Dermatoloji Bahar Simpozyumu S:110,NO:13, 5-8 Ekim ,Muğla ,2011. 
E5. S. Erpolat, H. Haltaş. Yetişkin  bir  hastada  Alopesi  Areata  universalisin eşlik ettiği liken striatusun topikal takrolimusla başarılı tedavisi. XX.Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu S:245, No:197 ,16-20 Kasım,Ankara, 2011. 
E4. S.Erpolat, R. Bayrak. Memenin Paget hastalığı :bir olgu sunumu. XXIII.Ulusal Dermatoloji kongresi, S:76, No:50, 19-23 Ekim, Antalya, 2010. 
E3. S. Erpolat, C. Görpelioğlu, E. Sarıfakıoğlu. İntralezyonel steroid tedavisine cevap veren eritema elavatum diutinum olgusu. V.Ege Dermatoloji Günleri, S:58, No:57, 7-11 Mayıs,Muğla, 2009. 
E2. S. Erpolat, C. Görpelioğlu, E. Sarıfakıoğlu. İnfantil perineal protrüzyon ile juvenile ksantogranülom ve kalça çıkığı birlikteliği. XIX. Prof.Dr.A.Lütfü Taş Simpozyumu,S:286,No:239,11-15 Kasım, Ankara, 2009 sayfa 286. 
E1. S. Erpolat, C. Görpelioğlu, E. Sarıfakıoğlu. Bir progresif maküler hipomelanosis vakasının topical klindamisin%l losyon ve darbant UVB ile başarılı tedavisi. XIX. Prof.Dr.A.Lütfü Taş Simpozyumu, S:244, No:139, Ankara, 11-15 Kasım 2009. 

Diğer Yayınlar 
Dergi Danışma Kurulu: 
Yeni Tıp Dergisi 2007-….(halen devam eden) 
Aktif Olarak Hakemlik Yaptığı Dergiler  
 
1.Yeni Tıp Dergisi 
 
Tercüme Bilimsel Kitap:  

Hakemlikler: 
 
1. Dermatologic Emergencies and Common Dermatologic Diseases Seen in Emergency Department Derleme; Eylül 2015,Yeni Tıp Dergisi 
2. Psöriatik artritli hastalarda T helper 17 sitokin profili ve klinik bulgularla ilişkisi (karşılaştırmalı bir çalışma) ;Araştırma Makalesi: Nisan 2014,Yeni Tıp Dergisi 
3. Paget Hastalığı Olan Bir Olgu Sunumu: Olgu Sunumu ;Şubat 2014,Yeni Tıp Dergisi 
4.  Nadir bir lokalize skleroderma olgusu: en coup de sabre-guttat morfea birlikteliği :Olgu Sunumu;2012 ocak,Yeni Tıp Dergisis 
5.Paclitaxel induced subungual hemorrhage: case report  :Olgu sunumu ; Kasım 2012,Yeni Tıp Dergisi 
6. İlginç lokalizasyonlu bir malign melanom : Olgu Sunumu;Nisan  2008 ,Yeni Tıp Dergisi 

KONGRELER 
1.XXII. Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu,18-22 Kasım 2015,Ankara.  
2.8. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri,01-04 Mart 2015,Uludağ. 
3.XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi,21-25 Ekim 2014,Antalya 
4. 6. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri,03-06 Mart 2011,Uludağ. 
5.Dermatoloji Bahar Simpozyumu,5-8 Ekim 2011,Muğla. 
6.XX.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu,16-20 Kasım 2011,Ankara. 
7.XXIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi,19-23 Ekim 2010,Antalya. 
8.V.Ege Dermatoloji Günleri Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu,07-11 Mayıs 2009,Bodrum. 
9.İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu,29-30 Eylül 2005,İstanbul. 

KURSLAR 
1.Lazer ,Dolgu,Botulinum Toksin,Roller,PRP,Saçlı deri mezoterapi,Kombinasyon peeling,İplerle yüz liftingi uygulamalı kursu, 8. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri,01-04 Mart 2015,Uludağ. 
2.A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar III,7-8 Nisan 2012,İstanbul. 
3.Lazer,Peeling ve Roller uygulamalı kursu, 6.Uludağ Dermatokozmetoloji günleri,03-06 Mart 2011,Uludağ. 
4.Dolgu Enjeksiyonu uygulamalı kursu, 6. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri,03-06 Mart 2011,Uludağ. 
5.Uygulamalı Botulinum Toksin ve Dolgu Maddeleri Enjeksiyonu kursu, XX.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu,16 Kasım 2011,Ankara. 
6.Uygulamlalı Alerji Kursu , V.Ege Dermatoloji Günleri Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu,10 Mayıs 2009,Bodrum. 
7.Dermatoskopi Kursu, V.Ege Dermatoloji Günleri Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu,09  Mayıs 2009,Bodrum. 
8.Dolgu Maddeleri ve Botulinum Toksini,Selülitte Mezoterapi ve Saçlı deri hastalıklarında mezoterapi ve mezolifting kursları, İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu,29-30 Eylül 2005,İstanbul.