Uzm. Dr. Fatma AFANDIZADA YESHILAY | Nöroloji Uzmanı
Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: Uzm.Dr. Fatma AFANDIZADA YESHILAY

Doğum Yeri-Yılı: Bakü / AZERBAYCAN – 1985

Akademik Ünvan : Nöroloji Uzmanı

Yabancı Dil: İngilizce, RusçaEğitim

Bakü 83 No'lu Fen Lisesi (1996-2001)

Azerbaycan Tıp Üniversitesi (2001-2007)

İntörn Eğitimi, Melikov Hastanesi, Azerbaycan (2008-2009)

Uzmanlık Eğitimi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (2011-2015)İş Deneyimi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (2011-2015)Üye Olunan Dernek ve STK' lar

Türk Nöroloji Derneği

Türk Tabipleri BirliğiTıpta Uzmanlık Tezi

Servikal Distonide Tremora Neden Kas Çiftlerinin Belirlenmesi, 2015Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

7.Uludağ Nöroloji Günleri 01-04 Mart 2012

48.Ulusal Nöroloji Kongresi 16-22 Kasım 2012

9.Ulusal Epilepsi Kongresi 15-19 Mayıs 2014

50. Ulusal Nöroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014

8.Nöroloji Yeterlilik Kursu 17-21 Eylül 2014

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 14.Sürekli Eğitim Semineri, 2015

Nöroloji Poliklinik Radyolojisi Kursu, 2015Diğer