Op. Dr. Oskar ÖĞÜTEN | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: Opr. Dr. Oskar ÖĞÜTEN

Doğum Yeri-Yılı: Karabük / 1967

Akademik Ünvan : Operatör Doktor

Yabancı Dil: AlmancaEğitim

Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi 1991,

SSK Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi.İş Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

SSK Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi

Özel Kadıköy Şifa Hastanesi

SSK Karabük Hastanesi Kadın Doğum Kliniği ve Özel Muayenehanecilik

Karabük Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi KadınÜye Olunan Dernek ve STK' lar

Türkiye Tabip Odası

TJOD

Kozmetik Jinekoloji Derneği

Perinatoloji Derneği

Ürojinekoloji Derneği

TSRMKurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

Laporoskopi Sertifikası

Histeroskopi Sertifikası

Ultrasonografi Sertifikası

NRP Neonatal Resusitasyon Sertifikası

RIA Eğitmenlik SertifikasıDiğer Mesleki İlgi Alanları

İnfertilite ve kısırlık tedavisi,yardımcı üreme teknikleri IUI (Aşılama) ve IVF (Tüp Bebek)

İdrar kaçırma cerrahi ve medikal tedavilerİ (Stress İncontinans)

Laporoskopik ve histeroskopik cerrahi (Fertilite Koruyucu Cerrahi)

Kozmetik jinekoloji & Genital bölge estetiği

Gebelik takibi

Genel Jinekoloji

Kadında cinsel işlev bozukluğu tedavisiMesleki Deneyim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

SSK Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ANKARA

Özel Kadıköy Şifa Hastanesi İSTANBUL

SSK Karabük Hastanesi Kadın Doğum Kliniği ve Özel Muayenehanecilik KARABÜK

Karabük Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Doğum Kliniği KARABÜK

Özel MAYA TUP BEBEK Merkezi ANKARA

Özel DOKUZ ON (KOZA HASTANESİ) Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Tüp Bebek Merkezi ANKARA

AZADİ HOSPITAL İnfertilite ve IVF kliniği Duhok/KUZEY IRAK

NİGAR KLİNİKAS İnfertilite ve IVF kliniği Baku/AZERBEYCAN

Özel Çamkent Hastanesi BOLU

Özel Etimed Hastanesi ANKARA

Özel Eryaman Hastanesi ANKARA